Test
Benut
de kracht
van uw medewerkers

Ervaring, wijsheid en capaciteiten zijn al aanwezig bij uw personeel. Hoe kunt u dit optimaal benutten en uw medewerkers stimuleren deze kwaliteiten in te zetten voor de klanten en voor de organisatie?
Voor u een vraag, voor ons dagelijks werk.

Ontwikkelen en leren zijn in de ogen van ZiP company niet een kwestie van een kunstje leren, maar mensen anders naar situaties laten kijken, bewustzijn creëren en eigen verantwoordelijkheid laten nemen.
ZiP company ondersteunt professionals en managers met continu leren en ontwikkelen. Wij ontwikkelen op basis van uw vraag uniek maatwerk.
Ook hebben wij voor de zorgsector een concreet aanbod. ZiP company staat ingeschreven bij het CRKBO als onderwijsinstelling. Om die reden hoeft er over onze scholingsactiviteiten geen BTW te worden gerekend.

Zelforganisatie

Wilt u dat uw teams meer eigen verantwoordelijkheid nemen en meer zelforganiserend gaan werken? Voor teams van professionals betekent dit een grote uitdaging.
Er wordt veel gevraagd van hun inzet en samenwerking. Bovendien vraagt het een verandering van werken bij andere onderdelen van de organisatie. Ook van u!

ZiP company heeft ruime ervaring met het begeleiden van teams, leidinggevenden en staf naar zelforganiserend werken. Benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact op: nicolet@zipcompany.nl

Zie hier ons aanbod voor teams:

Leertraject werken als een zelforganiserend team

Methodisch werken

Methodisch werken, klinisch redeneren, de PDCA-cirkel; verschillende benamingen voor hetzelfde proces waarbij een systematische, planmatige werkwijze leidt tot het gewenste resultaat.
In deze scholing staat het methodisch werken met het zorg(leef)plan centraal.
Vanuit uw vraag richt ZiP company een compacte scholing in waarin aandacht besteed kan worden aan:

  • nut en noodzaak van methodisch werken
  • de plaats van het zorg(leef)plan daarin
  • professioneel observeren, signaleren en rapporteren
  • feedback en reflectie
  • gesprekken met de cliënt
  • multidisciplinair overleg

Wilt u de kwaliteit van de zorgverlening in uw organisatie verbeteren? Neem contact met ons op.

Zie hier ons aanbod voor teams:

Leertraject Methodisch werken met het zorgleefplan

Samenwerken met familie en mantelzorg

Vroeger kwam familie op bezoek.Tegenwoordig is familie veel meer betrokken bij het dagelijkse leven van cliënten. ZiP company begeleidt organisaties in de zorg bij deze nieuwe uitdaging. Dat kan op teamniveau, maar ook met de hele organisatie.

Nicolet en Patricia hebben als In voor Mantelzorg-adviseur ervaring in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en revalidatiezorg. Geïnteresseerd in wat ZiP company voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met patricia@zipcompany.nl

Zie hier ons aanbod ‘Schouder aan schouder’ voor teams:

Scholingstraject ‘Schouder aan Schouder’ – samenwerken met de mantelzorg

Werken met levensvragen en levensverhalen

Goede zorg draait om echt contact kunnen maken. Het is echter niet eenvoudig om het gesprek aan te gaan en te horen wat mensen werkelijk bezighoudt.
Patricia ontwikkelde in samenwerking met beeldend kunstenaar Jacolien de Jong een aanpak die met een kwinkslag de drempel voor een inhoudelijk gesprek verlaagt en levensvragen en levensverhalen eenvoudig bespreekbaar maakt.

Geïnteresseerd? Mail naar patricia@zipcompany.nl

Interculturele palliatieve zorg

Interculturele palliatieve zorg; anders dan anders?
Juist in de palliatieve zorg krijgen cliënten, naasten en professionals te maken met sterk uiteenlopende opvattingen over ziekte, gezondheid, leven en dood.
ZiP company ondersteunt organisaties om bij cliënten met een divers etnische achtergrond op maat palliatieve zorg te bieden.
Nicolet en Patricia ontwikkelden in opdracht van VWS ‘Raamwerken Interculturele Palliatieve Zorg’ met handvatten voor organisaties en Netwerken Palliatieve Zorg.
Ook bieden zij training aan medewerkers en hun leidinggevenden.
Geïnteresseerd? Mail naar nicolet@zipcompany.nl

Zie hier ons aanbod voor teams en netwerken:

Scholingsaanbod ‘Verschil mag er zijn in de palliatieve zorg’

7142 VPTZ ICZ zorgorganisaties

7142 VPTZ ICZ in de regio

Gastgericht werken

Zorg- en dienstverlening krijgt een extra dimensie als het vanuit een gastgerichte houding geboden wordt. Gastgericht werken heeft te maken met dienstbaarheid en met het vermogen je te verplaatsen in de ander. De gast of cliënt voelt zich welkom en gezien en krijgt de aandacht die op dat moment nodig is. Je maakt het samenzijn voor de ander comfortabel en tot een waardevol moment.
In een training ‘Gastgericht werken’ ervaren medewerkers wat er nodig is om gastvrijheid in alle facetten te realiseren. Zij leren hoe zij het contact met de gast tot een uniek moment kunnen maken. Zij ervaren hoe zij door houding en gedrag ook 'vrienden' kunnen zijn voor een moment.
Wilt u meer weten wat wij bieden op dit thema neem dan contact met ons op.