Waar we in geloven

ZiP company wil bijdragen aan gezonde en klantgerichte organisaties. Dit doen we door het begeleiden van veranderingsprocessen, waarbij onze inzet er uiteindelijk op gericht is dat we onszelf overbodig maken.

Succesvol veranderen in uw organisatie? Iedere organisatie kan dat, daar zijn wij van overtuigd. Oog hebben voor de kracht en de wijsheid van medewerkers, en deze weten te mobiliseren, is daarbij essentieel. Dat is precies waar wij goed in zijn.

Onze specialisatie

  • procesgericht werken
  • aanzetten tot dialoog en reflectie
  • dicht bij de dagelijkse praktijk van mensen blijven
  • uitdaging en veiligheid verbinden
  • energie en inspiratie losmaken