Els Groenendijk

Ont-regelaar met hart voor de zaak

Ik werk o.a. als coach voor organisaties in de langdurige ouderenzorg. Onderwerp van de verandering kan zijn: kwaliteit van zorg, zelfstandig(er) samenwerken en coachend leidinggeven.

Ik voel mij vaak een 'wekker' of 'ont-regelaar'. Ik maak mensen bewust van wat ze doen en hoe ze te werk gaan. Meestal door met ze mee te werken en feedback te geven op hun handelen.

Grootste veranderthema waar ik op stuit: de moed om het gesprek met elkaar aan te gaan, te durven ’schuren’ om samen te verbeteren.

Heldere kaders vanuit het management zijn nodig om resultaatgericht aan de slag te gaan. Ik help mee (organisatie)patronen bewust te maken en passende acties uit te voeren op het gebied van visie, cultuur, structuur en deskundigheid.