ZIP
Expertise

Infectiepreventie en gedragsverandering

Infectiepreventie verdient alle aandacht

Hygiënisch werken hoort bij goede zorg. Voor de client en voor jezelf. De toenemende resistentie voor antibiotica onderstreept nog eens het belang ervan. Wil jij hiermee aan de slag in jouw organisatie? Mooi! ZiP company is gespecialiseerd in infectiepreventie en gedragsverandering. We helpen je graag op weg.

Van brandjes blussen naar duurzaam veranderen

Verslapt in jouw organisatie de aandacht voor hygiënisch werken ook zo snel? Maak van infectiepreventie meer dan het ingrijpen bij een crisis. ZiP company begeleidt organisaties bij het werken aan gedragsverandering voor de lange termijn. In onze aanpak hebben we aandacht voor iedereen in de organisatie. Duurzaam veranderen vraagt volgens ons om het benutten van de wijsheid van allen, meer samenwerken en het zetten van kleine stappen. Met aandacht voor de structuur en de cultuur in de organisatie. En dat is precies wat we doen. Samen met jou en jouw collega’s.

Samen werken aan infectiepreventie

Ken je het programma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ al? Weet je dat je je hier als organisatie voor aan kunt melden?
ZiP company zet haar expertise namens V&VN en ActiZ in voor landelijke programma.
Wil je er meer weten? Kijk hier

Webinar voor aandachtvelders 'waarom doen ze niet gewoon wat ik zeg'?

Ben jij aandachtsvelder infectiepreventie? Of heb je infectiepreventie en hygiënisch werken als extra aandachtsgebied binnen je team? Dit webinar maakten we speciaal voor jou. Boordevol tips en inspiratie om samen met je team aan de slag te gaan. Er zijn drie delen en je kunt ze gratis bekijken.

3

Webinar 1

Jouw rol als aandachtsvelder
In dit eerste webinar zoomen we in op wat er allemaal komt kijken bij jouw rol als aandachtsvelder. Je hoort ervaringen van een collega-aandachtsvelder en we zetten enkele belangrijke feiten over infectiepreventie een rij.

Start de webinar

Webinar 2

Gedragsverandering, dat is hard werken
Na het bekijken van deze webinar begrijp je beter waarom het soms zo moeilijk is om te veranderen en veranderingen vast te houden. Je krijgt tips hoe jij met jouw gedrag je team kunt stimuleren. En je hoort van collega’s hoe zij het aanpakken.

Start de webinar

Webinar 3

Samenwerken met anderen in de organisatie

Als aandachtsvelder ben jij belangrijk, maar je kunt het natuurlijk niet alleen. Wie zijn belangrijke samenwerkingspartners? Daar gaat dit deel over. En ook dit onderdeel zit weer boordevol tips.

Start de webinar

Ons aanbod

Werksessie 'je hebt meer in huis dan je denkt'

Hoe staat de organisatie ervoor? En wat is er nodig om te verbeteren? Samen met ActiZ maakte ZiP company een succesvolle en effectieve methode om dit in kaart te brengen. Wil je hier meer over weten ?
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/format-werksessie-infectiepreventie/

Inspiratieprogramma voor aandachtsvelders

Dit succesvolle meerdaagse programma van ZiP ondersteunt kartrekkers in hun specifieke taak. Zij leren proactief hun rol te pakken en daarin samen te werken met andere betrokkenen. Met concrete handvatten gaan zij aan de slag met hun eigen team. Zie: https://zipcompany.nl/wat-we-doen/

(On)line groepsgewijze coaching ‘leren van dilemma’s’

Het lijkt zo eenvoudig om de regels op het gebied van infectiepreventie toe te passen, maar in de praktijk komen medewerkers regelmatig voor dilemma’s en vragen te staan. Met deze coachingssessies worden kartrekkers ondersteund om met het team cyclisch aan verbetering te werken.

Ben je geïnteresseerd in werksessie, scholingsprogramma of coaching? Of heb je een ander idee of vraag? Neem contact op met nicolet@zipcompany.nl of patricia@zipcompany.nl.

Wij denken graag mee over wat het beste past bij jullie organisatie.

Nog even over ons

Patricia van den Brink en Nicolet van Eerd zetten zich al vijf jaar volop in namens ActiZ en V&VN voor het programma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ en de voorloper van dit programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’. Daarbij dragen wij bij aan de ontwikkeling van methodieken en instrumenten om aan duurzame gedragsverandering te werken op het gebied van infectiepreventie.