ZIP
Expertise

Infectiepreventie en gedragsverandering

Infectiepreventie volop in de aandacht

Hygiënisch werken en infectiepreventie verdienen natuurlijk altijd aandacht in de zorg. COVID 19 en de toenemende resistentie voor antibiotica onderstrepen nadrukkelijk het belang ervan. Je kunt met recht zeggen dat het een hot item is.

Van brandjes blussen naar duurzaam veranderen

Infectiepreventie is niet alleen een kwestie van inhoudelijke kennis of ingrijpen als er een crisis is. Het is een zaak van iedereen in de organisatie, zowel in de structuur als in de cultuur. Niet even tijdelijk iets aanpakken, maar werken aan een gedragsverandering voor de langere termijn. En gedrag veranderen doe je niet zomaar. Dat is een kwestie van een lange adem hebben, kleine stappen zetten en de juiste voorwaarden scheppen.

Samen werken aan infectiepreventie… nog niet zo eenvoudig

In de meeste organisaties zijn er medewerkers die infectiepreventie als aandachtsgebied hebben. Bij deze ‘kartrekkers’ zijn passie, betrokkenheid en inhoudelijke kennis vaak volop aanwezig. Daarmee proberen zij het thema in hun team(s) op de kaart te krijgen. Systematisch werken aan gedragsverandering in teams vraagt echter meer. Hoe krijg je je team mee? Hoe zorg je dat ieder teamlid zich verantwoordelijk voelt? En ook, hoe worden de kartrekkers ondersteund in hun rol? En zijn de goede voorwaarden aanwezig?

Het aanbod van ZiP company

Wij verzorgen graag een werksessie, inspiratieprogramma of groepscoaching voor je. Hieronder lees je hier meer over. We helpen je graag bij het maken van de juiste keuze.

Werksessie 'Je hebt meer in huis dan je denkt'

Hoe staat de organisatie ervoor? Samen met ActiZ werkt ZiP aan een methode om kennis en kunde te bundelen in organisaties.

In een actieve bijeenkomst met alle betrokkenen in de organisatie wordt vanuit ieders perspectief bekeken wat er geleerd kan worden van het afgelopen jaar. En wat dit moet betekenen voor de aanpak en het beleid van infectiepreventie, nu en in de toekomst.

Inspiratieprogramma ‘Samen werken aan infectiepreventie’

Dit meerdaagse programma van ZiP ondersteunt kartrekkers en contactpersonen infectiepreventie in hun specifieke taak. Zij leren proactief hun rol te pakken en daarin samen te werken met andere betrokkenen. En gaan met behulp van concrete handvatten aan de slag met hun eigen team.

Vanuit onze jarenlange ervaring hebben wij succesvolle programma’s ontwikkeld waarmee sleutelfiguren in organisaties hun team mee krijgen in gedragsverandering op het gebied van hygiënisch werken en infectiepreventie. Je kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden:

  • Een open inschrijving via Link (Limburgs Infectiepreventie Netwerk) of via V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland).
  • Incompany: een aanbod op maat speciaal voor jouw organisatie of locatie.
  • Online inspiratie: het beste van ons aanbod in een combinatie van fysiek en digitaal werken. Waarbij we gebruik maken van een webinar, e-books en online coaching.

Is het lastig kiezen? Heb je een vraag of een wens? Neem contact op met nicolet@zipcompany.nl of patricia@zipcompany.nl. Wij denken graag mee over welk aanbod het beste past. En anders maken we iets op maat.

(Online) groepsgewijze coaching ‘Leren van dilemma’s’

Het lijkt zo eenvoudig om de regels op het gebied van infectiepreventie toe te passen, maar in de praktijk komen medewerkers regelmatig voor dilemma’s en vragen te staan. Met deze coachingssessies worden kartrekkers en contactpersonen ondersteund met het team cyclisch aan verbetering te werken.

Meer informatie nodig?
Neem contact op met Nicolet 06 - 5198 2325 of Patricia 06 - 1302 1796.

Onze expertise

ZiP company is specialist in het begeleiden van veranderingsprocessen in de ouderenzorg. Wij hebben veel ervaring en expertise in het realiseren van verandering in samenwerking met de professionals.

Daarbij hebben Patricia van den Brink en Nicolet van Eerd de afgelopen drie jaar namens V&VN als organisatieadviseurs/-coaches deelgenomen aan het programma ‘aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’.  Zo hebben wij bijgedragen aan de ontwikkeling van methodieken en instrumenten om aan duurzame gedragsverandering te werken op het gebied van infectiepreventie. Ook hebben wij meer dan 20 organisaties en teams begeleid door heel Nederland.

Op dit moment werken wij op dit thema onder meer samen met het regionale zorgnetwerk Limburg (LINK), de Beroepsvereniging V&VN en de Branchevereniging voor zorgondernemers ActiZ.