ZIP
Expertise

Kwaliteit en implementatie; een cultuuromslag

Werken aan kwaliteitsverbetering staat voor ZiP company gelijk aan het werken aan een cultuurverandering.

Om medewerkers eigenaar te laten worden van de kwaliteit van hun eigen werk is méér nodig dan een inspectiebezoek of audit. Medewerkers moeten de ruimte krijgen om met elkaar uit te wisselen over hun werk, ervaringen te delen en te leren van elkaar.

Dan ontstaat een cultuur waarin fouten maken mag, maar fouten verzwijgen niet. Waarin praktijkgericht en vanuit gezamenlijke reflectie geleerd wordt en medewerkers elkaar helpen om professioneel te werken. ZiP company is sterk in het begeleiden van deze cultuuromslag.

Meer informatie? Mail naar els@zipcompany.nl