ZIP
Expertise

Scholing en training; blaas energie in verandering

Scholing en training zijn van onschatbare waarde in een veranderende organisatie. Toch gaan veel medewerkers puffend en steunend van training naar training. Hoe kan training en scholing positief bijdragen aan de verandering in uw organisatie en niet iets zijn waar medewerkers naar toe komen "omdat het nou eenmaal moet van …."?

Ontwikkelen en leren zijn in de ogen van ZiP company niet een kwestie van een kunstje leren, maar mensen anders naar situaties laten kijken, bewustzijn creëren en eigen verantwoordelijkheid laten nemen.

Onze gouden regels

Ervaring, wijsheid en capaciteiten zijn al aanwezig bij uw personeel. Zoek of ontwikkel een scholingsaanpak die optimaal aansluit bij de reeds aanwezige kennis en ervaringen. ZiP company maakt daarbij gebruik van de kennis en de competenties die al bij u in huis zijn.

Medewerkers willen over het algemeen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Het is de kunst om manieren van werken te hanteren die inspirerend en motiverend zijn, en een gezamenlijke focus en veranderbereidheid creëren.

Medewerkers worden gemotiveerd door trots op en erkenning voor wat er goed gaat én door een lonkend perspectief. ZiP company maakt om die reden gebruik van waarderende werkvormen.

Scholing rendeert beter wanneer er op de werkplek zelf geïntervenieerd wordt. Om die reden werken wij veel met training-on-the-job en praktijkopdrachten.

Meer informatie? Mail naar patricia@zipcompany.nl