ZIP
Expertise

Samenwerken met familie, ook onze zorg

Samenwerken met familie is goed voor de cliënt, de familie en de zorgprofessional. Logisch dat veel zorgorganisaties hard werken om de samenwerking met familie te versterken. Zij zetten het ‘samen doen’ centraal in hun visie. In de praktijk stuit de samenwerking met familie vaak op een ongrijpbare weerstand. Zorgmedewerkers hebben moeite op dit thema in actie te komen. ‘Doe ik het nu niet goed dan?’

In ons werk zien wij dat medewerkers vaak geen idee hebben wat familieparticipatie betekent voor hun eigen werk of wat de urgentie is. Ze moeten iets nieuws gaan doen, maar ze weten niet waarom of hoe. Wat houdt dat eigenlijk in, de familie als samenwerkingspartner? ‘Alsof de familie tijd en zin heeft …’

Ook dit zien we vaak: zorgprofessionals die zeggen ‘De familie ziet me al aan komen’ en daarom het gesprek uit de weg gaan. Een belangrijk signaal. We zijn in de zorg verleerd om de tijd te nemen om dat gesprek aan te gaan. Behandelplannen, protocollen, regels en tijdsregistratiesystemen laten er bijna geen ruimte voor. Of we gaan het uit de weg, door onervarenheid, verlegenheid of onzekerheid.

Familieparticipatie werkelijk op de kaart zetten vraagt een andere mindset van professionals en is minder simpel dan we denken. Crucialer nog is de rol van het management. Ruimte en ondersteuning bieden om in gesprek te gaan en het serieus nemen van de dilemma’s, daar gaat het om.

Meer informatie? Mail naar patricia@zipcompany.nl