ZIP
Expertise

Team­ontwikkeling + disc

Uit ervaring en onderzoek is bekend dat de kwaliteit van samenwerking en resultaatgerichtheid van een team nauw samenhangt met de kwaliteit van de interactie.

In een team, een groep individuen die samenwerken aan een gedeeld doel, wordt de kwaliteit van de interactie (ook) bepaald door de mate waarin teamleden beschikken over zelfkennis en in staat zijn vanuit zelfreflectie met elkaar te communiceren.

Disc

Een manier om zelfkennis te bevorderen is vanuit een individuele talenten- en gedragsanalyse (b.v. vanuit het DISC-model) de verschillen in het team te bespreken. Inzicht in eigen talenten en gedragsvoorkeur en in die van de collega’s, kan leiden tot meer begrip voor elkaar, tot soepeler samenwerking en tot het beter benutten van elkaar in de werksituatie.

Bij ZiP company zijn de partners gecertificeerd om teams vanuit een DISC- gedragsanalyse te ondersteunen en te coachen in hun ontwikkeling. Na het afnemen van de analyse wordt de uitkomst met het team besproken en uitkomsten vertaald naar leer- en verbeterpunten. Dit alles in nauwe samenwerking met de leidinggevende zodat niet alleen de interactie tussen de teamleden verbetert maar ook die tussen team en leidinggevende.