ZIP
Expertise

Veranderaars op de werkvloer – Hoe krijg jij je team mee?

Professionals in de zorg hebben vaak de verantwoordelijkheid voor een specifiek aandachtsgebied in hun team. Zij zijn aanjager, specialist, stimulator en coach op dat aandachtsgebied.Aan passie, betrokkenheid  en inhoudelijke kennis  geen gebrek.

Het samen werken aan kwaliteit vraagt echter om een gedragsverandering bij alle collega’s. En juist dit aspect is voor de koplopers en kartrekkers niet zo eenvoudig.

Samen werken aan verandering en verbetering

Het inspiratieprogramma ‘Samen werken aan verandering en verbetering’ ondersteunt alle professionals met een specifiek aandachtsgebied om samen met hun collega’s doelen te realiseren. En invulling te geven aan al die verschillende rollen die komen kijken bij het tot stand brengen van gedragsverandering in het team.

Meer informatie? Of interesse in een specifiek aanbod voor uw eigen organisatie/locatie? Neem contact op met Patricia van den Brink.