ZIP
Expertise

Methodisch werken; een sterke basis voor resultaat en kwaliteit

ZiP company heeft een duidelijke visie op wat (het belang van) methodisch werken is. In onze ogen is het de basis van alle professionele processen in zorgorganisaties.

Wij merken in de praktijk dat zorgmedewerkers vaak zo hard werken dat zij het methodisch, systematisch en cyclisch werken uit het oog verliezen. Zij werken ad hoc en met weinig reflectie op eigen handelen.

Volgens ZiP company heeft deskundigheidsbevordering in de zorg pas zin als het methodisch werken verankerd is in het dagelijks werk van de zorgmedewerker.

Meer informatie? Mail naar els@zipcompany.nl