ZIP
Expertise

Leiderschap nodig, juist nu

De tendens naar zelforganisatie en het laag leggen van verantwoordelijkheden in organisaties onderschrijft ZiP company van harte. Wij zien dat het benutten van talenten van medewerkers op alle niveaus leidt tot meer motivatie en tot betere resultaten.

Juist nu denken wij dat leiderschap noodzakelijk is; zowel op managementniveau als op het niveau van professionals. Onder leiderschap verstaan wij het tonen van initiatieven, proactief werken en het gaan staan voor de organisatie en haar diensten. En ook denken we aan effectief communiceren, en kritisch en zelfreflectief zijn.

Bij iedere opdracht die we uitvoeren, richten wij onze inspanningen op het versterken van leiderschap in uw organisatie.

Meer informatie? Mail naar nicolet@zipcompany.nl